Hortonworks Big Data IPO: Where are the Margins?

Enterprises run on data, so it’s no surprise that big data – and in particular, big data platform Hadoop – are today’s enterprise software battleground. This […]

Bonnier saknar strategier för att rädda dagstidningarna

Kapa kättingen till “tryckpress-ankaret”. Rekryteringen av nyckelpersoner sker fortfarande nästan uteslutande från papperstidningsvärlden. Istället måste man leta i de nya kanaler man ska verka i, för […]

The Big Data Marketing Creepiness Factor

We’ve all been there: on our lunch hour we surreptitiously visit our favorite My Little Pony fan site. Then hours later we bring our laptop to […]

The State of the IoT Union: Industry Opinions & Commentary

P A R T I C I P A N T S: • Geoff Arnold, Cisco • Dr John Bates, Software AG • Emil Berthelsen, Machina Research […]