Bonnier saknar strategier för att rädda dagstidningarna

Kapa kättingen till “tryckpress-ankaret”. Rekryteringen av nyckelpersoner sker fortfarande nästan uteslutande från papperstidningsvärlden. Istället måste man leta i de nya kanaler man ska verka i, för […]

Digital Transformation in Action at the Financial Times

Newspapers are dead. People won’t pay for news any more. Millennials don’t read the news. Media companies – especially newspapers – struggle with digital transformation. These […]