Bonnier saknar strategier för att rädda dagstidningarna

Kapa kättingen till “tryckpress-ankaret”. Rekryteringen av nyckelpersoner sker fortfarande nästan uteslutande från papperstidningsvärlden. Istället måste man leta i de nya kanaler man ska verka i, för […]