By GENK

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị vốn hóa của bitcoin vào khoảng 260 tỷ USD (theo số liệu Coinmarketcap). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là 260 tỷ USD đang tồn tại ở một nơi nào đó và sẽ được phát tán cho những người đang nắm giữ bitcoin.

Tác giả bài viết này là Jason Bloomberg, Chủ tịch của Intellyx và là chuyên gia phân tích đầu ngành về cách mạng kỹ thuật số. Những bài viết và bài phát biểu của ông xoay quanh câu chuyện các xu hướng công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển mình như thế nào.

Ở bài viết mới được đăng tải trên Forbes, ông đã nêu ra 7 lời dối lòng mà những người tôn sùng bitcoin cũng như các đồng tiền số khác thường mắc phải.

Read the entire article at http://genk.vn/7-loi-doi-long-ma-cac-fan-cuong-tien-so-thuong-mac-phai-20180110085613275.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe to our Cortex & Brain Candy Newsletters!

Thank you for reading Intellyx thought leadership!

Please sign up for our biweekly Cortex and Brain Candy newsletters.

The Cortex features thought leadership on Agile Digital Transformation topics, and Brain Candy highlights disruptive vendors in enterprise IT.

We won't spam you and you can unsubscribe at any time.